s.v.Euroarms // Gallery s.v.Euroarms // Contact s.v.Euroarms // Links s.v.Euroarms // Vereniging s.v.Euroarms // Munitie s.v.Euroarms // Wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // Gallery s.v.Euroarms // Contact s.v.Euroarms // Links s.v.Euroarms // Vereniging s.v.Euroarms // Munitie s.v.Euroarms // Wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // Gallery s.v.Euroarms // Contact s.v.Euroarms // Links s.v.Euroarms // Vereniging s.v.Euroarms // Munitie s.v.Euroarms // Wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // Gallery s.v.Euroarms // Contact s.v.Euroarms // Links s.v.Euroarms // Vereniging s.v.Euroarms // Munitie s.v.Euroarms // Wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens s.v.Euroarms // gallery s.v.Euroarms // contact s.v.Euroarms // links s.v.Euroarms // vereniging s.v.Euroarms // munitie s.v.Euroarms // wapens
 Namens het bestuur van schietsportvereniging Euroarms heten wij u van harte welkom op onze site. Wij hopen dat de site voldoet aan de verwachtingen van de bezoekers, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, horen wij deze graag. Wij wensen u veel plezier op onze site en hopen u spoedig weer terug te zien bij ons op de vereniging of op de site.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -De Vereniging
De vereniging is opgericht op 15 december 2008. Het doel van de vereniging is om gelegenheid te verschaffen de schietsport te beoefenen. Dit tracht de vereniging te bereiken door het geven van instructie en het houden van schietoefeningen en wedstrijden (al dan niet intern). Hiervoor kan de vereniging beschikken over 20 banen van 12 tot 25 meter. Alle banen zijn voorzien van een automatische schijf transportinstallatie. De banen zijn gevestigd in het pand van Sporthuis Harte aan de Jan Rebelstraat 15 te  Amsterdam Osdorp.

Binnen de vereniging kunnen een aantal verschillende disciplines beoefend worden, zoals bijvoorbeeld klein kaliber standaard geweer of militair pistool. De vereniging beschikt over diverse wapens, waarmee de leden hun schietoefeningen kunnen verrichten, indien zij niet over een eigen wapen beschikken of gewoon eens een keer wat anders willen proberen. Tevens organiseert de vereniging bij voldoende interesse een cursus wapentechniek voor hen die hun, wapen beter willen leren kennen. Deze cursus is in principe aanbevolen voor iedereen die zich met de schietsport bezig wil houden. Wapenkennis bevordert een verantwoorde omgang met het wapen en verhoogt daarmee de veiligheid voor de schutter en zijn of haar medeschutters.

Er is maar één mogelijkheid om de schietsport te beoefenen. Dat is lid worden van een schietsportvereniging, die aan alle voorwaarden gesteld, door de Nederlandse wetten voldoet. Dit is één van de strenge regels, die zijn opgesteld door het Ministerie van Justitie om het legale wapenbezit in stand te houden. Euroarms is zo een vereniging.

Om lid te worden
moet men minimaal 16 jaar zijn en moet de gemeente waarin het aanstaande lid woont een Verklaring Omtrent het Gedrag afgeven aan de vereniging. Helaas is het zo, dat de moderne tijd nog steeds niet is doorgedrongen binnen de diverse schietsportverenigingen. Wij nodigen daarom echtparen en samenwonenden uit, om samen deel te nemen aan de beoefening van deze fraaie sport. Teamgeest en gezelligheid zijn doorslaggevend voor het succes van elke vorm van recreatie en staan dus hoog in ons vaandel.

De contributie bedraagt € 200, - per jaar, exclusief een eenmalig inschrijfgeld van € 25, - per lid. Voor gezinsleden kennen wij een gereduceerd tarief van € 100, - per jaar, mits wonende op één hetzelfde adres. Hiernaast zijn leden van een schietsportvereniging wettelijk verplicht om lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) de koste verschillen hiervan per jaar en een eenmalige inschrijfkosten van € 25, -.

Deze kosten dekken het gebruik van de verenigingswapens, de collectieve verzekering en het gebruik van de schietbanen. Voor introducés bieden wij de mogelijkheid om onder deskundige leiding met de schietsport kennis te maken.

Klik hier voor meer informatie over "Huis & Veiligheidsregels"
Klik hier voor meer informatie over de "Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming"

Let op !!!
Wilt u graag komen schieten bij ons, maak dan een afspraak via het nummer 06 - 24896361 of 06 - 24527308 en vergeet niet uw legitimatie anders is dit niet mogelijk.